LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type ITextFileInitializer

Namespace tensorflow.lookup

Interfaces ITableInitializerBase