LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type I_TypeBasedDispatcher

Namespace tensorflow.python.util.dispatch

Interfaces IOpDispatcher